Vi har kontakt med många underkonsulter som bidrar till Tell Us arbete.