Vi är mycket tacksamma för Beas fina modereringsinsats vid vårt EU-seminarium. Publik gav positiv respons på diskussionen och hennes sätt att fråga, hålla tråden och sammanfatta bidrog till att det blev ett givande seminarium.

Torbjörn, Klimatriksdagen