Karin Montgomery

Karin Montgomery är vetenskapsjournalist med över 15 års yrkeserfarenhet inom miljö- och hållbarhetsområdet. Hon har löpande uppdrag för ett antal tidningar och hjälper företag och organisationer med sin kommunikation. Hon har även arbetat som miljökonsult, främst med miljöledning och miljöutbildning.

Hennes utbildningar inkluderar en magisterexamen i miljöledning och miljörevision från Stockholms universitet, en kandidatexamen i företagsekonomi med naturresursinriktning från SLU och en yrkesutbildning till miljösamordnare. Hon är utbildad till journalist vid London School of Journalism.

Karin Montgomery älskar att förklara komplicerade sammanhang på ett sätt så att mottagaren förstår. Att målgruppsanpassa språket och avkoda klurig text är hennes specialitet. Hon anlitas inom kommunikation, utbildning och strategiskt miljöarbete.

Karin är en av Tell Us underkonsulter.