Genom att använda Tell Us olika tjänster godkänner du vår personuppgiftspolicy. Du godkänner också att vi använder olika kommunikationsvägar som till exempel e-post eller telefon för att skicka information till dig om våra tjänster. Det är viktigt att du tar del av informationen i vår personuppgiftspolicy innan du använder och lämnar samtycke till att använda våra tjänster.

Personuppgifter samlas in direkt från dig som användare vid registrering för någon av våra tjänster, när du lämnar samtycke till behandling av personuppgifter.

Vi är ansvariga för de personuppgifter vi behandlar, och gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

De personuppgifter som vi samlar in kan delas upp i följande kategorier:

  • Identifiering: Namn för att identifiera den registrerade personen.
  • Kontaktuppgifter: Information som till exempel e-post och telefonnummer som anges vid registrering tas in för att vi ska kunna kontakta dig med information.

Tell Us lämnar inte ut personuppgifter till annan organisation, IT-leverantörer eller konsulter utan ditt samtycke. Du har rätt att återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter eller begära att vi raderar dina personuppgifter när uppgifterna inte längre är nödvändiga för oss.

Innehållet i myndighetens personuppgiftspolicy kan komma att förändras med tiden. Vi sätter alltid våra användares integritet främst, och följer alla dataskyddslagar inom EU och Sverige. Vill du hålla dig löpande uppdaterad rekommenderar vi att du läser denna policy med jämna mellanrum.

Vi kommunicerar väsentliga förändringar i denna policy som påverkar ändamålet och samtycket 14 dagar innan den nya versionen träder i kraft. Detta kommuniceras till alla som omfattas av personuppgiftspolicyn.