Hållbarhet kommer inte av sig självt, men utan tillräcklig information är det svårt att göra något. Utefter den senaste forskningen analyserar vi era hållbarhetsrapporter, och ger rekommendationer på hur ni effektivt minskar er påverkan.

I rapporten får ni veta vad ni behöver göra för att bidra till att uppnå Parisavtalets mål. All information konkret sammanfattad, skräddarsydd för er, med tydliga tidslinjer och mål.

I rapporten får ni bland annat:

  • sammanfattning av er påverkan
  • nulägesinformation om hur ni påverkar olika områden, och vilka förbättringar som sker om ni minskar er påverkan
  • förslag på tydliga mål företaget borde anta, med tips på hur ni når dem
  • tidslinje med de föreslagna utsläppsminskningarna
  • konkreta tips och åtgärder
  • checklista för hur ni bör arbeta med miljöfrågor
  • tänkvärda politiska framtidsscenarios inom era områden
  • … allt uppdaterat efter senaste kunskapsläget.

> Just nu söker vi pilotföretag för att testa vår klimatgranskare. Allt ni behöver ge oss är en hållbarhetsredovisning som vi kan utgå från. Är ni nyfikna? Tveka inte att höra av er.