Ett unikt fyraårigt forskningssamarbete mellan Jönköping University och Länstyrelsen i Jönköping ska undersöka kommunikationens roll i de regionala klimatutmaningarna.

Syftet med det unika forskningsprojektet blir att undersöka framgångsfaktorerna för samverkansarbete kring regionala klimatutmaningar med fokus på kommunikation.

”Vi vet att kommunikation och effektiv samverkan är avgörande för att öka omställningstakten. Men vilka faktorer gör satsningarna mer respektive mindre lyckade och hur kan kommunikativa insatser förstärka genomslaget ytterligare?”. Det skriver Jönköpings universitet att de ska undersöka i ett pressmeddelande.