Genom kommunikation, relationsbyggande och hållbarhetsanalyser hjälper vi företag och organisationer att ta ansvar för framtiden.

Nyheter

Enligt WWF:s nya rapport ”10 signaler – bevis på att den gröna ekonomin är på väg” kommer 2019 att bli helt avgörande för världsekonomin.

Fortsätt läs

Tell Us startades i slutet av 2018 för att hjälpa företag och organisationer med kommunikation och konkret hållbarhetsarbete. Vad handlar det om, och varför startades byrån? Läs bakgrunden här.

Fortsätt läs

För femte året publiceras nu SKL:s öppna jämförelser för miljöarbetet i regioner och landsting. Till exempel har andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken mer än fördubblats sedan 2009.

Fortsätt läs

Ett unikt fyraårigt forskningssamarbete mellan Jönköping University och Länstyrelsen i Jönköping ska undersöka kommunikationens roll i de regionala klimatutmaningarna.

Fortsätt läs